YAPI DENETİM HUKUKU

Ofisimizin Yapı Denetim Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

  • Yapı denetim kuruluşu yahut kuruluş çalışanları aleyhine verilen “bir yıl süreyle yeni iş almaktan men cezaları”na karşı yürütmenin durdurulması talebiyle İdare Mahkemelerinde iptal davalarının açılması,
  • İptal davasının kazanılması sonrası kapalı kalınan günler için Bakanlık aleyhine tazminat davası açılması,
  • Yapı denetimi sürecine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunma,
  • Yapı sahibi ile yapı denetimi kuruluşu arasında “yapı denetim sözleşmesi” hazırlanması ve sözleşmeye bağlı olarak doğan hukuki süreç yönetimi,
  • Yapı denetim ücret alacağını tahsil edemeyen şirket adına icra takibi ile haciz işlemlerinin yapılması,
  • Yapı denetim kuruluşları ile laboratuvar çalışanlarının Yapı Denetim Yasası ve Türk Ceza Kanunu gereğince soruşturulmaları ve bu suretle açılacak ceza davalarının takibi,
  • Yapı denetim kuruluşu, yapı müteahhidi ve laboratuvar ile işçileri arasında doğan “işten çıkarma, iş kazası, meslek hastalığı gibi” uyuşmazlıkların çözümü,
  • Yapı denetimi sözleşmesinin tarafları arasında sözleşme şartlarının gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümü, ilgili davaların açılması,
  • Belediyeler, Tapu müdürlükleri, Çevre ve şehircilik müdürlükleri ve diğer kurumlar nezdinde gerekli inceleme/araştırma yapılması ve yazışmaların yapılması.