YABANCILAR HUKUKU

Ofisimizin Yabancılar Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

  • Vatandaşlık başvurusu işlemlerinin takibi; Vatandaşlık başvurusunun reddi halinde uyuşmazlıkların çözümü ve iptal davalarının takibi,
  • Şirketlerin mavi ve beyaz yakalı yabancı işçi istihdamına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Çalışma ve oturma izni başvurularının takibi,
  • Haklarında İdari gözetim kararı verilen yabancılar için davaların açılması, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruların yapılması,
  • Haklarında sınır dışı kararı verilen yahut yurda giriş yasağı kararı verilen yabancılar için iptal davalarının açılması, Anayasa Mahkemesi nezdinde Bireysel Başvuruların yapılması,
  • Yabancıların Türkiye’de şirket kurması; devlet kurumları, ortakları, çalışanları ve müşterileri arasında gerçekleşecek sözleşmelerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların çözümü,
  • Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satımına ilişkin işlemlerinin takibi,
  • Yabancı gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkullerin kiralanması ve ilgili işlemlerin takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,