TİCARET HUKUKU

Ofisimizin Ticaret Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

 • Yerli ve yabancı müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda adi şirket, limited, anonim, komandit veya kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ticaret adı ve işletme ünvanı işlemleri, ticaret ünvanının korunması ve ünvana tecavüze karşı hukuki koruma,
 • Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi ve tescili,
 • Ortakların kişisel alacaklarının takibi,
 • Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarına ilişkin işlem ve ihtilaflar,
 • Sermaya artırım ve indirim işlemleri, haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararın tazmini,
 • Şirket bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi işlemleri,
 • Ticari sözleşmelerin hukuk tekniği kapsamında hazırlanması ve sözleşmelerden doğan ihtilafın ticaret mahkemelerinde çözümü,
 • Şirket alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeler aracılığıyla takibi, borçlunun malvarlığı üzerinde haciz ve satış işlemlerinin tamamlanması ve alacağın tahsili,
 • Hisse senedi ve şirket malvarlıklarının alım-satımı,
 • Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi,
 • Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve sözleşmeye ilişkin ihtilafların hukuki takibi,
 • Şirketin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri,
 • Ceza gerektiren fiiller karşısında şirket ortaklarına savunma avukatı olarak hukuki destek verilmesi.