SAĞLIK HUKUKU

Ofisimizin Sağlık Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

  • Özel sağlık kuruluşu ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve malzeme/hizmet tedarikçileri arasındaki sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşmeye bağlı olarak doğan hukuki süreç yönetimi,
  • Özel sağlık kuruluşu çalışanlarının gerek Türk Ceza Kanunu gereğince Adli makamlarca, gerekse tabip odası tarafından tıbbi malpraktis kapsamında soruşturulmaları ve bu suretle açılacak idari, hukuki ve ceza davalarının takibi,
  • Özel sağlık kuruluşu hakkında uygulanan idari yaptırımlara karşı itiraz başvurularda bulunma ve İdare Mahkemelerinde iptal ve tam yargı(tazminat) davalarının açılması,
  • Sağlık Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlık, İl Sağlık Müdürlüğü, Tabip odası, ve diğer kurumlar nezdinde gerekli inceleme/araştırma yapılması ve yazışmaların yapılması,
  • Sağlık hizmeti sunum sürecine ilişkin, kurumsal ve çalışan bazında hukuki danışmanlık hizmeti sunma.