İŞ HUKUKU

Ofisimizin İş Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

  • Haksız işten çıkarma nedeniyle kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık ücretli izin ve genel tatil tazminatlarının takibi,
  • Ödenmeyen işçi alacaklarının takibi,
  • İşçinin eksik ödenen primlerinin gerçek maaşı üzerinden ödenmesinin temin edilmesi,
  • İşverenin kötü niyetli olarak işçinin işine son vermesi halinde (sendikal veya ayrımcılık vs. sebepler) kötü niyet tazminatı talep edilmesi,
  • İş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi halinde işe iade davası açılması,
  • İş yerinde meydana gelen kazalar nedeniyle ortaya çıkan zararların takibi,
  • İşveren ve işçi ilişkisi kapsamında iş sözleşmesinin hazırlanması,
  • İşçinin iş sözleşmesini ihbar süresine uymaksızın feshetmesi halinde ihbar tazminatının takibi,
  • İş Kanunu kapsamında işveren aleyhine kesilen para cezalarına karşı itirazların yapılması.