İDARE HUKUKU

Ofisimizin idare Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

  • Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli yazışmaların yapılması(talep, itiraz, görüş sorma vs.)
  • Ulusal ya da yerel idarelerce yapılan yazılı, sözlü yahut mülakat sınavlarına karşı dava açılması
  • SPK, EPDK, Rekabet Kurulu, RTÜK kararlarına karşı iptal davası açılması,
  • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmetin hatalı işletilmesi nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararların karşılanması amacıyla devlete karşı tazminat davalarının açılması,
  • Ülke çapında geçerli olan yönetmelik, genelge, tebliğ gibi düzenleyici işlemlere karşı Danıştay nezdinde iptal davası açılması,
  • İdare Hukuku alanında karşılaşılabilecek diğer her türlü uyuşmazlıkların çözümü,