İCRA HUKUKU

Ofisimizin İcra Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

  • Alacağın, borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde tahsil edilememesi halinde, icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatılması,
  • Senede bağlı alacaklarda takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi,
  • Senede bağlı olmayan alacaklarda ilamsız takip başlatılarakı, alacağın hukuki yollarla ispatının sağlanması, takibin kesinleştirilerek borçlunun mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve alacağın tahsili,
  • İpotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapılması,
  • Alacak tahsilini gerçekleştirmek amacıyla borçlu hakkında iflas davası açılması ve takibi, alacağın iflas yoluyla tahsil edilmesi,