ENERJİ HUKUKU

Ofisimizin Enerji Hukuku Departmanı Tarafından Sunulan Hizmetlerden Bazıları Şunlardır:

 • Lisans, izin ve ruhsata yönelik iş ve işlemler,
 • Enerji hukuku ile ilgili her türlü sözleşmenin hazırlanması,
 • Petrol Piyasası Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezaları,
 • Madenler ve maden ruhsatları üzerine rehin, haciz, ipotek ve ihtiyati tedbir konulması,
 • Maden ocağı kazaları davaları,
 • Enerji bakanlığı ve Maden İşleri Müdürlüğü işlemlerinden doğan davalar,
 • Madencilik faaliyetlerinin durdurulması ve ruhsatların iptaline ilişkin davalar,
 • Madencilik faaliyetlerinin; özel mülkiyet, imar alanları içerisinde kalması ve çevre düzeni planları ile ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar,
 • Kamulaştırma, irtifak ve intifa hakkı tesisi,
 • Maden Hukukundan Kaynaklanan İdari Para Cezalarına ilişkin davalar,
 • Maden işletmeleri sebebiyle tazminat davaları.