TESADÜFİ DELİL

TESADÜFİ DELİL CMK m.138 tesadüfi delil başlığını taşımaktadır. Düzenleme kapsamında birincisi adli arama ve el…